DOBI

Je mladý kocour, který k nám přišel teprve nedávno. Jelikož měl ošklivý úraz pánve, který vyžadoval delší dobu léčení, díky tomu i jeho vyprazdňování bylo problematické. Nikdo se o něj nepřihlásil, tak jsme se rozhodli i tohoto hodného, handicapovaného kocourka, zařadit do party kočiček, trvale žijících u nás.

Pokud chcete Dobimu pomoci můžete svůj příspěvek posílat  na číslo účtu 

174 136 370 / 0300 variabilní symbol 20194 v poznámce připojte Dobi.

Mohlo by se vám líbit...