K čemu slouží útulek

Autor: webmaster <webmaster(at)psidomov.cz>, Téma: Aktuálně, Vydáno dne: 12. 04. 2007

Útulek slouží k dočasnému umístění prokazatelně nalezených, opuštěných, toulavých - odchycených zvířat (psů a koček, přednostně z města Litoměřic), než se zajistí jejich účelné rozmístění nebo vrácení majiteli. Výjimku tvoří psi umístění v hotelové části.