Rubrika: archiv 2006

1. ZŠ Litoměřice

Naše spolupráce s mládeží se stále rozšiřuje na více a více škol, které navštěvují náš útulek. Máme radost a děkujeme učitelům, že vedou mladé lidi k lásce a poznání zvířat a přírody.

Nové kotce ve výstavbě

Stavíme nové kotce, aby se daly v zimě vytápět. Náklady na stavbu jsou vysoké (zděný domek + výběhy). Pokud nám chcete pomoci finančně nebo stavebním materiálem, uvítáme kontakt na mobil.

Záplavy na Litoměřicku

Z celé oblasti k nám do útulku dávali majitelé, kteří museli být evakuováni, své psy. Patří jim náš dík, že na psy mysleli a nenechali je utonout.