Již více jak 30 let útulek pomáhá týraným, opuštěným a ztraceným zvířatům

Před více jak 50 lety jsme se začali starat a pomáhat opuštěným a týraným zvířatům. Útulek jako takový oficiálně vznikl až v roce 1993.
Jelikož byla úplně jiná doba a zákon na ochranu zvířat v naší republice se teprve formoval a utvářel, bylo velmi těžké získat adekvátní a přesné informace o tom, jaká povolení potřebujete, jak takový útulek postavit, co má a nemá mít ve vybavení.. aj.

foto-archiv-útulku-1993

Od počátku pomáháme všem zvířatům v nouzi bez výjimky. Branou útulku prošlo mnoho různých druhů zvířat – plazi, želvy, ptáci exotičtí, draví i zpěvní (havrani, vrány, poštolky, sýkory, sovy, holuby a jiné ptactvo), ježci, kuny, fretky, želvy, selata divokých prasat, srny, koně.
Na začátku útulek nevypadal, jako dnes. Za 30 let nepřetržitého provozu postupně prochází úpravami a rozsáhlými opravami, aby se pokud možno opuštěná a týraná  zvířata, která se sem dostanou, cítila ,,dobře“ a nestrádala.
Všichni pracovníci útulku pravidelně prochází odbornými školeními a neustále se vzdělávají v oboru. Hlavně musí mít rádi zvířata a vědět, jak se o ně správně starat.
Útulek vznikl za podpory a spolupráce s Městským úřadem v Litoměřicích se kterým spolupracujeme po celých 30 let.
S odborem životního prostředí s vedoucím panem Ing. Pavlem Gryndlerem máme velice dobrou spolupráci a řešíme těžké případy týrání zvířat, po celou tuto dlouhou dobu.
Ve spolupráci s městskou policií Litoměřice odchytáváme kočky i psy. Máme smlouvy i s jinými obcemi okolo Litoměřic na umístění pejsků.
Všem těmto lidem opuštěná, týraná a ztracená zvířata vděčí za ,,úřední- papírovou“ i lidskou pomoc. To je opravdu v dnešní době velká a časově náročná práce.
Posléze byla upřesněna pravidla Státní veterinární správou a zákonem o umísťování různých druhů zvířat – útulek zůstal specializovaný pro kočičky a pejsky a v dnešní době i hospodářská zvířata. Nadále však pomáháme všem zvířatům v nouzi.
Začátky pro nás nebyli vůbec lehké.
Byla to doba kdy široké veřejnosti ,,ochrana zvířat “ téměř nic neříkala.
Koupili jsme pozemek k výstavbě útulku. Když jsme vyřídili všechna povolení pro stavbu, pustili jsme se do toho.
V té době jsme se starali o desítky zvířat různého druhu. Z vlastních nákladů je krmili, ošetřovali, očkovali, odčervovali. Při tom jsme měli svá zaměstnání, leckdo i dvě, aby jsme vše jak se říká ,,utáhli“, a ještě mohli budovat útulek. Moc nám pomohla spousta přátel a nadšenců, kteří přišli dát ruku k dílu a pomoci s výstavbou. Zde zase velkou pomoc dal Městský úřad v Litoměřicích.
Spousta těch přátel, lidí, kteří nám před více jak 30 lety pomohli v počátku, bohužel, již není mezi námi.
S každým zachráněným zvířetem vzpomeneme i na ně!
Vždyť i díky nim, útulek za tuto dlouhou dobu pomohl tisícům psů a koček i stovkám jiných druhů zvířat.
Nejen těmto opuštěným a týraným zvířatům směřuje naše pomoc.
O povodních, které se přes náš kraj, několikrát v minulých letech přehnaly jsme několik týdnů, ve dne v noci přijímali zvířata z obcí, které se postupně evakuovali. Nejen psy, kočky, slepice, ovce, koně jsme do útulku přijímali. Některá zvířata u nás byla pár týdnů, měsíců, jiná zůstala v útulku na trvalo.
Vše jsme dělali zdarma.
Ani nespočítáme jizvy z pokousání na našich tělech, které nám  některá zachraňovaná zvířata uštědřila.  To však k naší práci ,,patří“.
Nejen každodenní péče o přijaté zvíře je naše práce, ale i ,,papírování“ s tím spojené. Ke každému přijatému zvířeti se vystavuje přijímací karta do které vše co se zvířetem děje, zapisujeme. Odchytáváme zvířata, kastrujeme, ošetřujeme… .Do útulku chodí pravidelné kontroly z veterinární správy, úřadů. Vše nejen zvířata, ale i to papírování, musíme mít v pořádku. Útulek vede řádné účetnictví.
Jezdíme k přestupkovým řízením a soudům s lidmi, kteří zvíře týrali, chceme, aby byli tito potrestáni a už žádnému zvířeti neublížili. To nám ztrpčuje práci a zabírá spoustu času. Po celou tuto dobu jezdíme a jsme zváni do parlamentu České republiky, senátu, osobně navštěvujeme senátory, kde svými příspěvky a dlouholetými zkušenostmi pomáháme utvářet a novelizovat Zákon na ochranu zvířat. Spolupracujeme i s jinými útulky a ochranářskými organizacemi.
Za léta mapování zvířat v Litoměřicích jsme si vytvořili systém, díky kterému velké množství zvířat vracíme zpět majiteli. Máme kastrační program koček v Litoměřicích a pomáháme i jiným obcím a lidem s osvětou o kastracích a označování zvířat.
Celá ta léta spolupracujeme se školskými zařízeními, která navštěvují opakovaně útulek nebo my jezdíme do škol, školek, dětských domovů a přednášíme o tom, jak se mají lidé chovat ke zvířatům nejen svým doma, ale i divoce žijícím, jak s nimi zacházet, starat se o ně, pomáhat jim.
Moc nás těší, že tyto děti se k nám do útulku vrací s rodiči, prarodiči, tetami, nebo již dospělí lidé s vlastními dětmi se k nám na akcích se zvířaty hlásí a přichází s hezkými vzpomínkami na exkurze útulku se školou.
Vedle zachráněných zvířat, kterým najdeme nový láskyplný domov je i toto pro nás velkou odměnou a naše práce má smysl.
Práce v útulku je 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, 365 dní v roce, na úkor svého volna.
Pro nás je pomoc zvířatům v nouzi poslání, jinak bychom jí tolik dlouhých let nemohli dělat!
Bez podpory Vás všech, ať je morální nebo materiální, jakákoliv, by to nešlo.
Vám všem patří naše VELIKÉ DĚKUJEME!