Návštěva ze ZŠ a MŠ Libotenice

Dne 4. 6. 2015 navštívila ZŠ a MŠ Libotenice náš útulek. Počasí přálo, dětí přijelo 29 z 1. a 5. ročníku. Žáci přivezli krmení v celkové výši 4.000 Kč. Dětem, rodičům, zaměstnancům školy i občanům, kteří se na daru podíleli, patří naše veliké poděkování! Sbírka a exkurze byly v rámci školního projektu Hebké ouško, který má rozvíjet u dětí lásku ke zvířatům a k přírodě! Poděkování patří také: Mgr. Jiřímu Panschabovi – ředitel školy, Mgr. Lence Kalíkové, Mgr. Ivaně Jíšové, Ivaně Mihulkové, Ireně Vašákové.

Mohlo by se vám líbit...