Poděkování žákům a vedení školy ze ZŠ ve Štětí

Veliké poděkování patří žákům a vedení školy ze ZŠ ve Štětí.
Pejskům a kočičkám žáci přivezli peněžní dar, spoustu krmení, dobrot. Podívali se na celý areál útulku, pověděli jsme jim o významu útulku, jak se zachovat když najdu opuštěné zvíře, pohladili si útulková zvířata.
Děti nám dávaly spoustu otázek, čímž nám také udělaly radost.
Všem, kteří se zúčastnili a zorganizovali tuto akci, moc děkujeme.
Velice si vážíme již dlouholeté spolupráce s touto školou. Děkujeme.

Mohlo by se vám líbit...