Návštěva v útulku

Dne 27. 9. náš útulek navštívili žáci ze 3. ZŠ Boženy Němcové Litoměřice. Žáci i s doprovodem pedagogů přišli do útulku pěšky v rámci branného cvičení. Nejen, že zvířatům do útulku přinesli krmení, dobroty, ale i finanční dar 2000 Kč. V čase, který měli vyhrazený, jsme se snažili těmto mladým lidem přiblížit práci a smysl útulku. Ukázali jsme jim zvířata s různými, většinou nehezkými osudy, která v útulku máme.
Všem moc děkujeme, nejen za návštěvu útulku a dary, ale i za  to, že myslí a snaží se pomoci týraným a opuštěným zvířatům v útulku.
Děkujeme vedení školy a pedagogům, kteří tímto podporují povědomí a cítění dětí, pomoci těm, kdo to potřebují a sami si pomoci nedokáží.
Moc děkujeme.

Mohlo by se vám líbit...