Již 28 let útulek pomáhá týraným a opuštěným zvířatům

Před více jak 50 lety jsme se začali starat a pomáhat  opuštěným a týraným zvířatům. Útulek jako takový oficiálně vznikl až v roce 1993.
Jelikož byla úplně jiná doba a zákon na ochranu zvířat v naší republice se teprve formoval a utvářel, bylo těžké získat adekvátní a přesné informace o tom, jaká povolení potřebujete, jak takový útulek postavit. Pomáháme všem zvířatům v nouzi bez výjimky. Branou útulku prošlo mnoho různých druhů zvířat – plazi, želvy, ptáci exotičtí, draví i zpěvní (havrani, vrány, poštolky, sýkory, sovy, holuby a jiné ptactvo), ježci, kuny, fretky, želvy, selata divokých prasat, srny, koně.
Na začátku útulek nevypadal, jako dnes. Za 25 let prošel a stále prochází úpravami a opravami, aby se pokud možno opuštěná a týraná  zvířata, která se sem dostanou, cítila ,,dobře“ a nestrádala.
Všichni pracovníci útulku pravidelně prochází odbornými školeními a neustále se vzdělávají v oboru.
Útulek vznikl za podpory a spolupráce s Městským úřadem v Litoměřicích se kterým spolupracujeme po celých 25 let. 
S odborem životního prostředí s vedoucím panem Ing. Pavlem Gryndlerem máme velice dobrou spolupráci a řešíme těžké případy týrání zvířat, po celou tuto dlouhou dobu.
Ve spolupráci s městskou policií Litoměřice odchytáváme kočky i psy. Máme smlouvy i s jinými obcemi okolo Litoměřic na umístění pejsků.
Všem těmto lidem opuštěná a týraná zvířata vděčí za ,,úřední- papírovou“ i lidskou pomoc.
Posléze byla upřesněna pravidla Státní veterinární správou a zákonem o umísťování různých druhů zvířat – útulek zůstal specializovaný pro kočičky a pejsky. Nadále však pomáháme všem zvířatům v nouzi.
Začátky pro nás nebyli vůbec lehké.
Byla to doba kdy široké veřejnosti ,,ochrana zvířat “ vůbec nic neříkala.
Koupili jsme pozemek k výstavbě útulku. Když jsme vyřídili všechna povolení pro stavbu útulku, pustili jsme se do toho.
V té době jsme se starali sami, žádná ,,depozita“ nebo ,,dočasky“ (dočasná péče je poskytnutí dočasného domova zvířetinež se umístí dál někomu jinému), my osobně o desítky zvířat různého druhu. Z vlastních nákladů je krmili, ošetřovali, očkovali, odčervovali. Při tom jsme měli svá zaměstnání, leckdo i dvě, aby jsme vše ,,utáhli“, a ještě budovali útulek a starali o zvířata v nouzi. Moc nám pomohla spousta přátel a nadšenců, kteří přišli dát ruku k dílu a pomoci s výstavbou. Zde zase velkou pomoc dal Městský úřad v Litoměřicích.
Spousta těch přátel, kteří nám před více jak 25 lety pomohli v počátku, bohužel, již není mezi námi.  S každým zachráněným zvířetem vzpomeneme i na ně. Vždyť i díky nim, útulek za tuto dlouhou dobu pomohl více, jak 15 000 koček, 20 000 psů, stovkám jiných druhů zvířat.
Nejen těmto opuštěným a týraným zvířatům směřuje naše pomoc. O povodních, které se přes náš kraj, několikrát v minulých letech přehnaly jsme několik týdnů, ve dne v noci přijímali zvířata z obcí, které se postupně evakuovali. Nejen psy, kočky, slepice, ovce, koně jsme do útulku přijímali. Některá zvířata u nás byla pár týdnů, měsíců, jiná zůstala v útulku na trvalo.
Vše jsme dělali zdarma.
Ani nespočítáme jizvy z pokousání na našich tělech, které nám  některá zachraňovaná zvířata uštědřila.  To však k naší práci ,,patří“.
Nejen každodenní péče o přijaté zvíře je naše práce, ale i ,,papírování“ s tím spojené. Ke každému přijatému zvířeti se vystavuje přijímací karta do které vše co se zvířetem děje, zapisujeme. Do útulku chodí pravidelné kontroly z veterinární správy, úřadů. Vše nejen zvířata, ale i to papírování, musíme mít v pořádku. Útulek vede řádné účetnictví.
Jezdíme k přestupkovým řízením a soudům s lidmi, kteří zvíře týrali, chceme, aby byli tito potrestáni a už žádnému zvířeti neublížili. To nám ztrpčuje práci a zabírá spoustu času. Po celou tuto dobu jezdíme a jsme zváni do parlamentu České republiky, senátu, osobně navštěvujeme senátory, kde svými příspěvky a dlouholetými zkušenostmi pomáháme utvářet a novelizovat Zákon na ochranu zvířat. Spolupracujeme s jinými útulky a ochranářskými organizacemi.
Za léta mapování zvířat v Litoměřicích jsme si vytvořili systém, díky kterému velké množství zvířat vracíme zpět majiteli. Máme kastrační program koček v Litoměřicích a pomáháme i jiným obcím a lidem s osvětou o kastracích a označování zvířat.
Celá ta léta spolupracujeme se školskými zařízeními, která navštěvují opakovaně útulek nebo my jezdíme do škol, školek, dětských domovů a přednášíme o tom, jak se mají lidé chovat ke zvířatům nejen svým doma, ale i divoce žijícím, jak s nimi zacházet, starat se o ně, pomáhat jim.
Moc nás těší, že tyto děti se k nám do útulku vrací s rodiči, prarodiči, tetami, nebo již dospělí lidé s vlastními dětmi se k nám na akcích se zvířaty hlásí a přichází s hezkými vzpomínkami na exkurze útulku se školou.
Vedle zachráněných zvířat, kterým najdeme nový láskyplný domov je i toto pro nás velkou odměnou a naše práce má smysl.
Pracujeme víc jak 12 hodin denně, sedm dní v týdnu, 365 dní v roce, na úkor svého volna, svých rodin.
Pro nás je pomoc zvířatům v nouzi poslání, jinak bychom jí tolik dlouhých let nemohli dělat!
Bez podpory Vás všech, ať je morální nebo materiální, jakákoliv, by to nešlo.
Vám všem patří naše VELIKÉ DĚKUJEME!

 

Mohlo by se vám líbit...