Navštívili jsme žáky ze ZŠ TGM v Litoměřicích

Dne 10. 12. 2028 jsme opět navštívili žáky ze ZŠ TGM v Litoměřicích.
Tentokrát třídu 7.A, kde jsme pohovořili o útulku, jak se mají děti starat o zvířátko, které si přejí k vánocům a nebo již mají doma. Žákům jsme přiblížili každodenní práci v útulku.  Seznámili je s tím, jak se zachovat a jak nejlépe pomoci když najdu zraněné, opuštěné zvíře. Na závěr jsme pohovořili o veselých příhodách z odchytů různých druhů zvířat, které jsme uskutečnili.
Žáci byli báječní nejen posluchači, ale z domova donesli zvířatům v útulku vánoční dárek v podobě krmení, konzerv či dobrot. Všem moc děkujeme.
Veliké poděkování patří paní učitelce Mgr. Renatě Müllerové, která celou tuto akci uskutečnila, a tím nejen pomáhá opuštěným a týraným zvířatům, ale snaží se tímto o vnímání dětí  pomoci těm, kdo to potřebují a nemohou si sami pomoci.
VŠEM, KTEŘÍ VOZÍTE, POSÍLÁTE DÁREČKY PRO ZVÍŘATA V ÚTULKU I POŠTOU, VÁM VŠEM MOC DĚKUJEME A VÁŽÍME SI VAŠÍ POMOCI.

Mohlo by se vám líbit...