Děkujeme

Naše velikánské díky patří všem, kteří přispěli a shromáždili 8000 Kč. Tato částka bude použita na veterinární ošetření zvířat, kastrace, které jsou velikou finanční zátěží útulku.
Poděkování patří i paní Mirce Volfíkové, která tuto akci zorganizovala.

Mohlo by se vám líbit...