MILÁ NÁVŠTĚVA ŽÁKŮ  ZŠ  T.G.MASARYKA  ZE ŠTĚTÍ

Opět po roce nás v odpoledních hodinách navštívilo 35 dětí v doprovodu paní učitelky Blanky Pišvejcové, Zuzany Brettschneiderové a Věry Motalové.  
Zvířatům do útulku přivezli  velké množství krmení v podobě granulí, konzerv, ale i mlsek, pelíšků, misek, hraček .. . Kromě všech těch skvělých dobrot  nám předali i finanční dar !
Děti, které byly různého věku a hlavně úplně skvělé, svou přítomností a pohlazením potěšily, hlavně pejsky. Prohlédly si jednotlivé části útulku. Přiblížili jsme jim den v útulku, smysl útulku, příběhy jednotlivých zvířat… . 
Peníze, které nám předali budou použity na veterinární péči a operace, kterých máme neustále požehnaně.
DĚKUJEME – vedení školy, kantorům i dětem, že pomáhají opuštěným a týraným zvířatům, o která se v útulku staráme. Velice si vážíme naší, již dlouholeté spolupráce ! 
Patří Vám naše veliké díky !

Mohlo by se vám líbit...