Pejsci a kočičky v útulku měli Velikonoční Pomlázku.

Věru byla to velká radost. Do misek dostali maso a jiné psí laskominy.
Již před svátky jsme v útulku měli velký nárůst nových psů a pokračovalo to i po celou dobu velikonočních svátků. 
Nejen těm novým, ale i těm stávajícím čtyřnohým obyvatelům útulku, jsme se snažili, alespoň trochu zpříjemnit a udělat hezké sváteční dny.

Mohlo by se vám líbit...