Naše veliké poděkování patří žákům a učitelům ze ZŠ v Byšicích

Dne 10.6. v rámci našeho programu vzdělávání a osvěty veřejnosti, jsme byli pozváni do ZŠ v Byšicích.
Zde jsme žáky seznámili s chodem útulku, s jeho každodenní prací nejen se zvířaty… . Žáky jsme poučili, jak se správně zachovat při nálezu zvířete, na koho se obrátit. Co dělat, když mám podezření na týrání, opuštění psa, kočky aj. 
Žáci sbírali papír, za který utržili finanční částku, kterou věnovali pejskům a kočičkám do útulku. Což je dle nás úžasně výchovné a motivující. Kromě toho přinesli i spoustu krmení, konzerv, hraček… všem patří naše veliké DÍKY ! Děkujeme učitelům, vedení školy za velkou podporu opuštěným a týraným zvířatům, o která se v útulku staráme.
Tímto  rozvíjí nejen cítění dětí s těmi, kdo si sami pomoci nemohou. 
Děkujeme !

Mohlo by se vám líbit...