Video a fotky z předání granulek z výtěžku projektu Útulek Fest 2016

28. 9. 2016 do útulku PSÍ DOMOV v Řepnici na Litoměřicku dorazilo přes 600 kg krmení pro psy a kočičky. Toto bylo zakoupeno z výtěžku benefičního 15. ročníku ÚTULEK FEST 2016, v celkové hodnotě 16000 Kč pro náš útulek.
Veliké poděkování patří organizátorům ÚTULEK FEST, a to: Emíliovi, Póžovi, Rozce a jejich přátelům – Báře, Mietje, Honzovi Dostálovi – regionalnitelevize.cz, účinkujícím kapelám a všem, kteří na koncert přišli a tím i podpořili tuto krásnou akci!

Nemůžeme také opomenout pomoc při zakoupení krmení panem MVDr. Králem. Bez jeho pomoci by nebylo zakoupeno pro všechny útulky tolik krmení.

Vám všem patří VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ za všechna opuštěná a týraná zvířata, kterým tolik pomáháte.

DÍKY PŘÁTELÉ

Za soukromý útulek PSÍ DOMOV v Řepnici na Litoměřicku Milena Maskulanisová a Jana Kymrová – majitelky.

Fotogalerie

  

Mohlo by se vám líbit...