Návštěva žáku ze ZŠ Ploskovice

Dne 5. 5. 2016 náš útulek navštívily děti 1. a 2. třídy ZŠ Ploskovice, v doprovodu paní učitelky Šteiglové a Šormové. Pejskům přinesly dárečky. Nejen, že jim daly dobroty, ale pejsky i pomazlily a pohladily.

Dětem jsme ukázali i pulce několika druhů žab, které máme v rybníku a malá jehňátka na louce. Byl krásný slunný den, který se vydařil a myslíme, že radost z příjemné návštěvy byla na všech stranách.

Děkujeme vedení školy, že dětem takovéto exkurze umožní, a tím pomáhají k rozvoji vztahu dětí ke zvířatům a přírodě. Za všechna zvířata děkujeme.

Mohlo by se vám líbit...