NAŠE VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ patří ZŠ T.G.MASARYKA  ze ŠTĚTÍ 

Dne 11.4 náš útulek navštívilo 32 žáků ZŠ T.G. Masaryka ze Štětí. 
kočičkám děti přivezly veliké množství dárečků v podobě krmení, konzerv, dobrot, obojků a vodítek .. a mimo jiné i finanční dar 8000.-Kč. 
 Podívali se na pejsky a kočičky, které si mohli pohladit, pomazlit se s nimi. 
Dětem jsme přiblížili příběhy některých z těchto zvířat a ukázali areál. Měli spoustu dotazů na které jsme jim rádi odpověděli.
Byla to opět, velmi milá návštěva v útulku 🙂
Naše veliké díky patří hlavní organizátorce této akce paní učitelce Mgr. Pišvejcové, paní ředitelce PhDr. Gabriele Hruškové.  
Děti doprovázely paní učitelky Waldhauserová, Michaličková a Kindlová, za což jim patří také nemalé poděkování.
Tato sbírka by se neuskutečnila bez pomoci rodičů a prarodičů – děkujeme jim za podporu dětí. 
Co dodat, dětičky byly skvělé a celá exkurze se velmi vydařila !!!
Za opuštěná a týraná zvířata, o která se v útulku staráme, Vám všem moc děkujeme !!

Mohlo by se vám líbit...