Předání výtěžku z koncertu na podporu útulku

Dne 9. 9. 2009 předaly finanční částku jako dar útulku organizátorky benefičního koncertu Miri Brychnáčová a Antonie Edrová. Koncert byl na podporu opuštěných a týraných psů.

Všem, kteří se na uskutečnění koncertu podíleli i těm, kteří koncert podpořili, PATŘÍ VELIKÝ DÍK!!!

Vybrané peníze jsou použity na tak nutnou dostavbu vytápěných kotců.

Pokud má někdo zájem přijít se do útulku podívat, je vítaný.

Mohlo by se vám líbit...