Děkujeme brigádníkům z firmy MONDI Štětí 

za velikou pomoc a provedenou práci v útulku ! Tito šikovní muži, udělali za dva dny opravdu kus práce.
Poděkování patří také vedení firmy, bez svolení by tato pomoc nebyla možná. Veliké poděkování patří panu generálnímu řediteli Seneckému, který je takovýmto akcím nakloněn a umožňuje je.

Mohlo by se vám líbit...