Co dělat, když najdu kočku?

Pokud občan najde v Litoměřicích kočku, obrátí se na psí útulek. Pracovníci útulku si pro kočku k nálezci přijedou. V žádném případě nálezce kočky nebo kotěte nemůže kočku přinést do psího útulku. Útulek přijímá pouze kočky z města Litoměřic.
Nálezce může také kontaktovat Městskou policii v Litoměřicích, která okamžitě vyrozumí útulek v Řepnici.
Pokud je kočička zjevně dobře živená, nezraněná, prosíme neberte jí z jejího území, domova. Určitě v okolí bydlí. Kočky mají teritorium i několik kilometrů velké a bez problémů se vrátí zpět domů. Velmi dobře se v terénu vyznají a orientují.
Výjimku tvoří opravdu velmi malá koťata na odlehlém místě (např. les) nebo
kočka viditelně zraněná, nemocná.
Pokud občan nalezne kočku, kotě v jiné obci nebo městě než Litoměřice, řeší toto zvíře daná obec, město (musí se občan obrátit na daný Obecní úřad nebo městskou policii v místě nálezu).