Podmínky pro převzetí

Psi v našem útulku jsou novým majitelům vydáváni zdarma, budoucí majitel hradí pouze odblešení, odčervení, očkování, čipování 1500 Kč.
Osvojitel by měl

  • být starší 18 let
  • OP (platný) s sebou
  • vodítko a obojek s sebou (popřípadě lze za 300 Kč zakoupit u nás)
  • Zvířata nejsou předávána nezletilým a nesvéprávným osobám. Každý, kdo si chce osvojit psa z útulku, musí mít s sebou průkaz totožnosti. Bude sepsána smlouva „O převzetí psa do vlastní péče“
    Každý budoucí majitel zvířete by měl počítat s tím, že podle našeho právního řádu není po dobu 4 měsíců majitelem psa. V útulku bude seznámen s tím, že pokud se do 4 měsíců od nálezu psa přihlásí jeho původní majitel, je povinen mu zvíře vrátit. V takovém případě má nárok na úhradu vzniklých nákladů tímto původním majitelem. Tyto případy se však stávají jen naprosto ojediněle.

U psa z útulku nelze někdy zcela přesně určit plemeno, věk a povahu, u štěňat nelze zaručit, do jaké velikosti dorostou a jaký bude jejich vzhled v dospělosti.