Podmínky pro převzetí

Zvířata v našem útulku jsou novým majitelům vydávána za tento poplatek. Budoucí majitel hradí pouze částečné náklady na odblešení, odčervení, očkování, čipování  – 2000 Kč.

Osvojitel musí být starší 18 let

  •  OP (platný) s sebou
  • v případě adopce pejska vodítko a obojek s sebou ( lze za 300 Kč zakoupit i u nás). U kočiček musíte mít přepravní box s sebou.
  • Zvířata nejsou předávána nezletilým a nesvéprávným osobám. Každý, kdo si chce osvojit zvíře z útulku, musí mít s sebou platný průkaz totožnosti. Bude sepsána smlouva „O převzetí zvířete do vlastní péče“
    Každý budoucí majitel zvířete by měl počítat s tím, že podle našeho právního řádu není po dobu 4 měsíců majitelem psa. V útulku bude seznámen s tím, že pokud se do 4 měsíců od nálezu zvířete přihlásí jeho původní majitel, je povinen mu zvíře vrátit. V takovém případě má nárok na úhradu vzniklých nákladů tímto původním majitelem. Tyto případy se však stávají jen naprosto ojediněle.

U psa z útulku nelze někdy zcela přesně určit plemeno, věk a povahu, u štěňat nelze zaručit, do jaké velikosti dorostou a jaký bude jejich vzhled v dospělosti.

Každý zájemce o adopci zvířete se musí dostavit do útulku osobně!!!
Na místě si řekneme povahu, potřeby, vlastnosti, zvyky ( krmení, venčení aj. ) zvířete. Se zvířetem je nutné se seznámit, popřípadě kontaktní vycházka v areálu, pokud to vyžaduje povaha a okolnosti zvířete je nutno i více návštěv zvířete v útulku ( vždy posuzuje ošetřovatel zvířete ).
 Zvířata nezamlouváme  !
 Pokud má jít zvíře do domácnosti, kde jsou již i jiná zvířata, je nutné seznámení alespoň některého ze zvířat společně v útulku ( toto se týká zejména psů ). Posoudíme, zda je vůbec možné si vybrané zvíře v tomto případě adoptovat. Zda jej zvládnete. Nový případný zájemce o zvíře musí doložit útulku, pokud není vlastník bydlení, potvrzení vlastníka bytu, že nemá námitek k chovu výše uvedeného zvířete. Je to nutné. Z našich zkušeností víme, že se tím předejde zbytečným nepříjemnostem, důvodu následného vrácení zvířete do útulku.
Původním majitelům je zvíře vydáno na základě ověření totožnosti, doložení, že zvíře patří jemu – fotografie, potvrzení registrační karty zvířete. Po úhradě veškerých nákladů spojených s péčí útulku o zvíře !