Otázka koček v Litoměřicích

Pokud občan najde v Litoměřicích kočku, obrátí se na psí útulek a majitelé útulku si pro kočku k nálezci přijedou. V žádném případě nálezce kočky nebo kotěte nemůže kočku přinést do psího útulku. Útulek přijme pouze kočky z města Litoměřice. Nálezce může také kontaktovat Městskou policii v Litoměřicích, která okamžitě vyrozumí útulek v Řepnici.
Pokud je kočička zjevně dobře živená, nezraněná, prosíme neberte jí z jejího území, domova. Určitě v okolí bydlí. Kočky mají teritorium i několik kilometrů velké a bez problémů se vrátí zpět domů. Velmi dobře se v terénu vyznají. Výjimku tvoří opravdu velmi malá koťata na odlehlém místě (např. les)