Co je virtuální adopce

Na Vaše četné žádosti jsme pro vás připravili Virtuální Adopci  neboli Adopci na dálku

Virtuální adopce je v podstatě pro každého kdo chce pomoci opuštěným a týraným zvířatům o která se v útulku staráme a z nějakého důvodu nemůže mít své vlastní zvíře. Přesto chce, alespoň takovýmto způsobem – na dálku nějaké, tak trochu ,,vlastnit“ a pomoci mu.

 Pro Vás je naše Virtuální adopce!

Do virtuální adopce zařazujeme pejsky a kočičky, kteří jsou v útulku již dlouhou dobu nebo jejich stáří, povahové vlastnosti, zdravotní stav ( velmi plaší, bojácní, dlouhodobě léčení,  mají nemoci spojené se stářím, po operacích, úrazech..),  neumožňují adopci klasickou, jak jí znáte. Péče o ně stojí nemalé finanční prostředky, které útulek musí vynaložit.

Zvíře se v útulku  neocitne vlastní vinou. Vždy je za jeho osud zodpovědný člověk !

Jak taková Virtuální adopce funguje?

 Kočičce nebo pejskovi, které si vyberete, přispíváte libovolnou částkou ( tuto částku necháváme na vašich  možnostech ) . Tato Vaše částka bude použita na veterinární péči – léky.., krmení ( některá zvířata v útulku mají speciální dietu, musí užívat dlouhodobě nebo celý život léky ).

Jak postupovat když se rozhodnu pomoci přes Virtuální adopci?

Nejprve si  ve virtuální nabídce pejsků, kočiček vyberete zvíře,  kterému chcete přispívat. Po kliknutí na foto zvířete zde bude  číslo účtu, na které můžete posílat pravidelně nebo jednorázově zvolenou částku. Do zprávy pro příjemce –  napíšete jméno zvířete, kterému přispíváte a vaše poznámky .

Jak pravidelně chcete přispívat, zda měsíčně, čtvrtletně nebo zvolíte jednorázovou pomoc, je na Vás.

Prosíme Vás, nezapomeňte nám napsat, kterému zvířeti jste se rozhodli přispívat a jakou částku.
na e-mail: marek.maskulanis@seznam.cz 

Napište Vaše jméno (příp. další údaje, které chcete zveřejnit), abychom vás mohli u vybrané kočičky, pejska uvést jako sponzora.

Po obdržení daru vaše jméno zveřejníme u konkrétního zvířete.

Pokud nechcete zveřejnit vaše jméno na našich stránkách, napište nám to na email !

Pokud dojde u zvířátka ke změně, budeme o tom na jeho stránce neprodleně informovat.

Za vaši pomoc moc děkujeme!

ZPĚT NA STRÁNKU VIRTUÁLNÍ ADOPCE