Jak postupujeme, když se do útulku dostane nalezené zvíře

Na našich stránkách útulku zveřejňujeme psy a kočky nalezené, či majitelem odložené. Nejprve, jak u psů, tak i kočiček hledáme majitele, pokud se nenajde, bude nalezené zvíře po nutné karanténě, potřebných veterinárních  úkonech – prohlídce veterinářem, odčervení, odblešení, očkování ( kastraci ), pokud to jeho zdravotní stav dovoluje, předáno do dočasné péče (viz podmínky pro převzetí). V případě legálního odložení majitelem, stává se zvíře majetkem útulku. Totéž platí i v případě uplynutí zákonné lhůty dle Občanského zákoníku. 

V útulku se staráme nejen o ztracená a odložená zvířata, ale i o týraná ( zabrána Státní Veterinární Správou, městskými úřady s rozšířenou působností nebo v soudním řízení s majiteli ), o zvířata u kterých je znám majitel a čekají, až si je vyzvedne v útulku.

 Tato  nezveřejňujeme na stránkách útulku !

Všichni se snažíme ze všech sil, aby se zde zvířata cítila dobře, měla potřebnou individuální péči a přístup.  Kromě jiného jsme zbudovali i výběhy o několika hektarech, kam  každý den minimálně třikrát denně bez výjimky všichni chodí, hrají si, venčí se. Mohou navazovat kontakt nejen spolu, ale i s ošetřovateli, návštěvníky. Mohou zapomenout na to ošklivé co si prožili, než se dostali do útulku. 
Každému hledáme nový domov a milující páníčky. Osobně hovoříme s případným zájemcem a společně mapujeme podmínky, které pejskovi, kočičce nabízí. Zda zvíře, které si vybrali  je vhodné, právě k nim.
Pokud si zvíře nový majitelé adoptují, jsme s nimi i nadále v kontaktu a  nadále nápomocni.