Pozvání do ZŠ v Ústí nad Labem, Palachova 400/37

Jak se již stalo tradicí, byli jsme v předvánočním čase pozváni do ZŠ v Palachově ulici v Ústí nad Labem.
Zde jsme žákům představili náš útulek, jeho smysl, práci v útulku, jak se zachovat když najdu zvíře či vidím týrání zvířete.
Žáci nás velmi mile překvapili svými dotazy, kterých bylo hojně. Dokonce složili básničky, pro zvířata v útulku, což je úžasné a moc děkujeme.
Ve škole uspořádali i dobrovolnou sbírku pro zvířata, o která se v našem útulku staráme. Děti přinesly krmení, konzervy, mlsky, pelíšky, deky, obojky, hračky a jiné.
Velice si vážíme pozvání a možnosti  popovídat s mladými lidmi o problematice útulků.
Děkujeme vedení školy, panu řediteli Mgr. Marku Plchovi za povolení akce, a tím i rozvíjet cítění dětí k ochraně, pomoci těm kdo to potřebují, v tomto případě týraným a opuštěným zvířatům. Děkujeme paní Mgr. Matoušové za její vstřícnost, organizaci a pomoc.
V loňském roce si sama od nás z útulku osvojila pejska. Patří jí naše velikánské díky.
Všem, kteří se zúčastnili této akce, moc děkujeme a velice si  jejich práce a ochoty vážíme!
Za útulek, vděčné majitelky, Miluše Maskulanisová a Jana Kymrová.

Mohlo by se vám líbit...